W raz z końcem września 2017 In-Solidum przystępuje do Programu “Rzetelna Firma”

Czym jest Program “Rzetelna Firma”?
“Rzetelna Firma” to program dla firm, pragnących pokazać swą rzetelność i uczciwość.
Uczestnicy  programu otrzymują Certyfikat Rzetelności, który potwierdza brak niespłaconych  zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA.

Obecnie Rzetelna Firma skupia już ponad 50 000 przedsiębiorstw ze wszystkich gałęzi gospodarki.

Jakie są zasady jakimi kierują się uczestnicy programu?

Każdy uczestnik programu Rzetelna Firma zobowiązuje się do przestrzegania norm etycznych określonych w „5 przykazaniach Rzetelnej Firmy” oraz postanowieniach Kodeksu.

  1. Wyznacz cel poza zyskiem
  2. Traktuj klientów z szacunkiem
  3. Dbaj o swoich pracowników
  4. Zaangażuj się społecznie
  5. Myśl o środowisku

„Bardzo cieszymy się iż przystąpiliśmy do tak szacownego grona rzetelnych firm, świadomie budujących relacje z klientami, pracownikami oraz partnerami biznesowymi.”
Paweł Orawiec prezes In-Solidum